წესები და პირობები

პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პირობები:

შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება ან შეცვლა დასაშვებია 5 კალენდარული დღის განმავლობაში. დაბრუნების ან შეცვლის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს გაყიდვების განყოფილებას ტელეფონზე: (+995) 558 85 59 59. თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ დაბრუნებული პროდუქციის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი და დაბრუნების მიზეზი. ატვირთეთ პროდუქტებისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტო და გაგზავნეთ ეს დოკუმენტი ელექტრონულ ფოსტაზე: info@nssy.ge.

თუ პროდუქტსა და მის თანმდევი ნაწილებში / დოკუმენტებში რაიმე საეჭვო ცვლილება შეინიშნება, კომპანიას უფლება აქვს ეჭვი შეიტანოს მათ ავთენტურობაში და, შესაბამისად, შეაჩეროს პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა გამოძიებამდე და დიაგნოსტიკური მუშაობის დაწყებამდე, რასაც შესაძლოა დასჭირდეს არაუმეტეს 5 სამუშაო დღე. გამოძიებისა და დასკვნის საფუძველზე, კომპანიას უფლება აქვს გააგრძელოს ან გააუქმოს პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პროცედურა.

ფასდაკლებული პროდუქციის გაცვლა / დაბრუნება არ ხდება.

პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ  შემთხვევებში:

  • პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთას ან ტექნიკურ აღწერილობებს ვებ-საიტზე;
  • პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;
  • პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;
  • • კომპანიამ დაარღვია შეთანხმებული მიწოდების ვადები, რომელიც დამატებით არ იქნა შეთანხმებული.